+848 6292 6683
  • en
  • vi

Sản Phẩm Cách Nhiệt

Các sản phẩm cách nhiệt thông thường có một nhược điểm là mất nhiều thời gian và chi phí khi cho việc tháo gỡ và lắp ráp lại các lớp cách nhiệt khi tiến hành thực hiện các công việc việc đại tu và bảo dưỡng các thiết bị máy móc . Để giảm bớt thời gian và chi phí bọc cách nhiệt sản phẩm cách nhiệt " Thermo Mat" một sản phẩm kinh tế , tiết kiệm năng lượng được phát minh bằng cách tích hợp giữa vật liệu cách nhiệt và lớp áo lọc để dễ gắn kết và  tháo rời.